Canadian Summer School

Canadian Summer School kurz Angličtiny s Kanadskými učiteľmi.

Už od roku 2010 sa Hotel Praha stáva domovom Canadian Summer School.
Certifikovaní kanadskí učitelia ponúkajú zábavnú a efektívnu formu
výučby angličtiny. Jej princípom je prirodzené používanie jazyka
v priateľskom prostredí, kde sa jazyk stáva skôr formou komunikácie
ako cieľom a človek sa tak naučí jazyk použiteľný v reálnom živote.
Z učenia sa stáva dovolenka a týžden strávený v krásnom kúpeľnom meste.