Vernostný program, Narodeninová zľava

VERNOSTNÝ PROGRAM

Ako odmenu za dôveru a vernosť prinášame vernostný program, ktorý je určený pre našich stálych hostí.

Do vernostného programu sa započítavajú všetky zrealizované platby za  Vaše pobyty spätne za 10 rokov.

Zľava z ceny pobytu Vám bude automaticky uplatnená po overení Vašich údajov v rezervačnom systéme.

Nárok na uplatnenie vernostnej zľavy je preto potrebné overiť. K overeniu Vás poprosíme uviesť Vaše meno a priezvisko.

Po overení Vám poskytneme výšku Vašej zľavy.

Zľavu je možné poskytnúť klientovi, ktorý v minulosti čerpal:

- 10 %  zľava na pobyt ( pri čerpaní pobytov v sume od    500 € - 900 € v minulosti)

- 15 %  zľava na pobyt ( pri čerpaní pobytov v sume od   901 € -1500 € v minulosti)

- 20 %  zľava na pobyt ( pri čerpaní pobytov v sume od 1501 € a viac € v minulosti)

 

 

NARODENINOVÁ ZĽAVA

Narodeninovú zľavu -10% je možné uplatniť v príslušnom mesiaci narodenín hosťa.

na hotelové pobyty.

Zľavu nie je možné kombinovať s vernostným programov.

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VYUŽITIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU A NARODENINOVEJ ZĽAVY