Bezbariérový pohyb

Základnou slušnosťou pri prevádzke akéhokoľvek zariadenia je zamedzenie diskriminácie osôb so zníženou schopnosťou pohybu. Touto zásadou sa riadi aj prevádzka hotela Praha. Recepcia je sprístupnená výťahom, ktorý má priamo výstup do exteriéru na úrovni parkoviska, čo umožňuje pohodlný bezbariérový vstup do objektu. Výťah v objekte spĺňa požiadavky pre obsluhu osobami so zníženou schopnosťou pohybu. Recepčný pult je čiastočne znížený, aby uľahčil komunikáciu medzi recepčnou a osobou na vozíku. Na prízemí sa nachádza veľká dvojlôžková izba upravená pre osoby na vozíku, obsahujúca 900 mm široké dvere a nadrozmernú, špeciálne upravenú kúpeľňu. Reštaurácia dostupná výťahom. Všetkým sa úprimne ospravedlňujeme za to, že do suterénu, kde sa nachádza wellness zariadenie, nevedie výťah. Vzhľadom na to, že hotel je rekonštruovaný pôvodný objekt, túto položku nebolo možné technicky zabezpečiť.